شرکت مادر تخصصی خدمات کشاورزی
شرکت مادر تخصصی خدمات کشاورزی

شرکت مادرتخصصی خدمات کشاورزی

شرح وظایف شرکت

ناصر توکلی

متولد 1342/07/02 محل تولد: مغان

تحصیلات :


1) دانشگاه :
- کارشناسی ارشد: مدیریت دانشگاه: مرکز پژوهش¬ها تاریخ فارغ التحصیلی: 1386 موضوع پایان نامه: عوامل مدیریتی مؤثر بر افزایش تولید
- کارشناسی: مهندسی کشاورزی – زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه: سراسری تبریز تاریخ فارغ التحصیلی: 1368

سوابق شغلی از بدو خدمت:


- در سال 1366 ورود به جهاد سازندگی
- 1368-1371 در سمت کارشناس مسئول طرح دیم کاری جهاد سازندگی استان اردبیل (مغان)
- 1371-1376 مدیر کشاورزی شهرستان مغان و به عنوان نماینده شرکت آب و خاک کشور در مغان
- 1376- 1377 مدیر کشاورزی شهرستان نیر
- 1377-1380 مدیر کشاورزی شهرستان اردبیل
- 1380-1385 مدیر زراعت و باغبانی استان اردبیل- مجری طرح گندم استان – نماینده مجری طرح زیتون در استان- عضو هیئت مدیره غیر موظف کشت و صنعت و دامپروری پارس
- 1385-1389 رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل، رئیس هیئت مدیره غیر موظف جهاد نصر، عضو هیئت مدیره غیر موظف شهرک¬های صنعتی اردبیل، رئیس کارگروه تخصصی خشکسالی و سرمازدگی استان، عضو ستائ تحقیقات و فناوری استان، رئیس کارگروه جهاد کشاورزی و بازرگانی شورای پدافند غیرعامل استان، عضو کارگروه امور اقتصادی استان
- 1389-1391 مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره موسسه جهاد توسعه
- 1391-1393 معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور تولیدات گیاهی (زراعت و باغبانی)
- 1393-1396 رئیس هیئت مدیره شرکت جهاد سبز وابسته به موسسه جهاد استقلال
- 1396-1397 کارشناس مسئول صادرات در شرکت جهان صادرات سینا وابسته به موسسه جهاد استقلال
- 1397-1398 کارشناس مسئول کشت فراسرزمین در شرکت جهاد سبز
- 1398-1399 مشاور مدیرعامل جهاد زمزم وابسته به موسسه جهاد استقلال
- 1399-1402 رئیس هیئت مدیره شرکت نهاده¬های دامی جاهد
--1402 از دیماه مدیرعامل شرکت مادرتخصصی خدمات کشاورزی