شرکت مادر تخصصی خدمات کشاورزی
شرکت مادر تخصصی خدمات کشاورزی

شرکت مادرتخصصی خدمات کشاورزی

سوالات متداول

شرح وظایف

1-مهمترین اهداف ، برنامه ها و سیاست های کلان مدیریت امور ماهیان خاویاری چیست ؟ صید مسئولانه و پایدار ذخایر ماهیان خاویاری حوزه جنوبی دریای خزر با هدف تامین مولدین مراکز تکثیر و حفاظت از ذخایر ژنتیکی ماهیان خاویاری استان و خدمات رسانی به بخش خصوصی جهت فرآوری خاویار پرورشی 2-مهمترین تکالیف و شرح وظایف سازمانی مدیریت امور ماهیان خاویاری چیست ؟ مهمترین وظایف سازمانی مدیریت امور ماهیان خاویاری عبارتند از  : الف : تهیه و تنظیم و تعیین تقویم زمانی صید ماهیان خاویاری برای صیدگاهها ب : تعیین و ابلاغ شیوه نامه و ضوابط صید ماهیان خاویاری برای صیدگاهها پ : نظارت بر عملکرد شرکت های پیمانکار در طول دوره صید  ت : تامین مولدین مورد نیاز مراکز تکثیر بخش دولتی ث: خدمات رسانی به بخش خصوصی در بحث عمل آوری و بسته بندی خاویار پرورشی 3-تقویم زمانی فعالیت شرکت های پیمانکار برای صید ماهیان خاویاری از چه تاریخی می باشد ؟ براساس مصوبات کمیته مدیریت صید سازمان شیلات ایران ، تقویم زمانی فعالیت شرکت های پیمانکار برای صید ماهیان خاویاری با هماهنگی شرکت مادر تخصصی غالبا به مدت هفت ماه  انجام می گیرد (از اواخر شهریور تا اواسط اردیبهشت) 4-مراحل تحویل دهی ماهیان خاویاری پس از صید به مسئول صیدگاه و انتقال مولد به مرکز تکثیر شیلات به چه صورت می باشد ؟ به طور کلی مراحل انجام کار به ترتیب شامل : 1-انتقال ماهی توسط صیاد به ساحل 2- نگهداری موقت در صیدگاه 3- تعیین جنسیت و انتخاب مولد 4-ثبت در صورتجلسه صید و تکثیر 5- تحویل به نماینده مرکز تکثیر اداره کل شیلات 6- انتقال به مراکز تکثیر جهت بازسازی ذخایر 5-مراکز عمل آوری دارای گواهی بهداشتی و دارای کد EC تحت مدیریت امور ماهیان خاویاری چند مرکز می باشد ؟ در سطح استان گیلان تعداد مراکز عمل آوری دارای کد EC که تحت مدیریت این مرکز می باشد که مجموعا شامل سه مرکز بوده که به ترتیب مرکز فرآوری شفارود در (حوزه غرب) ، مرکز فرآوری چونچنان در(حوزه شرق) ، سالن بازبینی و نگهداری خاویار بندرانزلی در(حوزه مرکزی) قرار دارد . 6-مراکز عمل آوری و بسته بندی دارای گواهی بهداشتی و کد EC بایستی دارای چه شرایط و الزامات قانونی و بهداشتی باشند ؟ کلیه مراکز عمل آوری و بسته بندی خاویار بایستی شرایط HACCP را داشته باشند .

7-مهمترین آزمایشات رایج کنترل های اولیه قبل از عمل آوری خاویار را نام ببرید ؟ آب ، سطوح ، هوا ، تجهیزات ، تست از دست عوامل تولید (فینگر تست)  8-انواع خاویار از نظر شکل ظاهری را نام ببرید ؟ بسته به شرایط کیفی تخمک ها : خاویار دان – خاویار فشرده 9-جنس ظروف مورد مصرف و متداول در بسته بندی خاویار به چه صورت می باشد ؟ به طور کلی ظروف مورد مصرف در بسته بندی خاویار در ظروف قوطی فلزی – پلاستیک (داخل قوطی رزین دار ...) بسته بندی می شود  10-اوزان رایج در بسته بندی خاویار به چه صورت می باشد ؟ 50-100-200-300 گرمی ، یک و دو کیلویی می باشد (با اولویت در قوطی های بزرگ تر) 11-نوع مواد مصرفی و مورد نیاز در عمل آوری خاویار را نام ببرید ؟ - نمک و اسید بوریک و بوراکس (نمک مخلوط)  - نمک خالص 12-مهمترین گونه های رایج دریایی و پرورشی برای استحصال خاویار از چه گونه هایی می باشد ؟ دریایی : فیل ماهی – قره برون – ازون برون - شیپ – چالباش  پرورشی : فیل ماهی ، سیبری ، استرلیاد  13- مناسبترین مرحله برای استحصال خاویار بلحاظ رسیدگی جنسی در کدام مرحله می باشد ؟ به  طور کلی در طی پنج مرحله رسیدگی جنسی تخمک ، بهترین مرحله برای استحصال خاویار در ابتدای مرحله 4 رسیدگی جنسی می باشد . 14-مناسبترین رنگ خاویار در گونه های رایج دریایی و پرورشی برای استحصال خاویار در بازار فروش به چه صورت   می باشد ؟ براساس تجربه ، میزان علاقه و بازارپسندی رنگ خاویار از نظر مصرف کننده ، از روشن به تیره کاهش می یابند . 15- روش صید مولدین خاویاری در دریا به چه روشی صورت می گیرد ؟ در حال حاضر روش صید ماهیان خاویاری در دریای خزر بصورت استقرار دام ثابت (دام گوشگیر) که صید انتظاری می باشد صورت می گیرد 16-سایز استاندارد  تورهای مورد استفاده برای صید مولدین در دریا چگونه است ؟ سایز استاندارد تورهای مورد استفاده برای صید ماهیان خاویاری گره تا گره مقابل 200 و 300 میلی متر (اندازه چشمه) می باشد . 17-نحوه ثبت سفارش از سوی بخش خصوصی برای عمل آوری خاویار پرورشی تا زمان ترخیص محصول خاویار به چه صورت می باشد ؟ ارائه درخواست از سوی متقاضی – بررسی درخواست و اعلام تاریخ جهت تحویل گیری ماهی – اعلام به متقاضی جهت ارسال ملزومات (قوطی ، لیبل و ...) – فرآوری و تکمیل صورتجسات –نگهداری در یخچال صیدگاه 48-24 ساعت -انتقال به سردخانه  درجه سانتی گراد به مدت یک هفته می باشد .

18- مدت زمان نگهداری خاویار در یخچال منزل پس از باز کردن درب قوطی چقدر است ؟

در دمای 2 تا 3 درجه سانتی گراد به مدت یک هفته می باشد .

19- مرجع ذیصلاح برای صدور مجوز صادرات خاویار پرورشی کدام است ؟

سازمان دامپزشکی کشور