نظر سنجی ارباب رجوع

مراجعین محترم نظرات انتقادات و پیشنهادات سازنده شما موجب بهبود کارها و تسریع در انجام امور می گردد.

محل مراجعه

View Results

Loading ... Loading ...

آیا خدمت مورد نظر شما در موعد مقرر انجام شده است ؟ :

View Results

Loading ... Loading ...

نحوه برخورد کارکنان با شما چگونه بوده است ؟ :

View Results

Loading ... Loading ...

آیا اطلاع‌رسانی و راهنمایی لازم به صورت شفاف و دقیق برای انجام خدمات مورد درخواست به شما ارائه شده است ؟ :

View Results

Loading ... Loading ...