مزایدات و مناقصات

آگهی مناقصه عمومی

آگهی مناقصه عمومی

به شماره 4-1401 حفاظت فیزیکی و نگهبانی تهران وکرج                                                                   بسمه تعالی آگهی مناقصه عمومی به شماره 4-1401 حفاظت فیزیکی و نگهبانی تهران وکرج شرکت مادر تخصصی خدمات کشاورزی در نظر دارد مناقصه عمومی نگهبانی و حفاظت فیزیکی ...

آگهی مزایده عمومی 11-1401

آگهی مزایده عمومی 11-1401

فروش کالاهای مازاد و مستعمل در استان های گلستان ،گیلان ،مازندران بسمه تعالی آگهی مزایده عمومی 11-1401 فروش کالاهای مازاد و مستعمل در استان های گلستان ،گیلان ،مازندران شرکت مادر تخصصی خدمات کشاورزی در نظر دارد کالای مازاد و ...

آگهی مزایده عمومی 8-1401  فروش کالاهای مازاد و مستعمل

آگهی مزایده عمومی 8-1401 فروش کالاهای مازاد و مستعمل

بسمه تعالی آگهی مزایده عمومی 8-1401 فروش کالاهای مازاد و مستعمل شرکت مادر تخصصی خدمات کشاورزی در نظر دارد کالای مازاد و مستعمل شامل لیفتراک ،آهن آلات ، انواع پالت آهنی تخت ، باکس پالت آهنی کف ورق فلزی  ،تانکر ...

اجاره سردخانه کیاشهر استان گیلان به شماره مزایده 6-1401

اجاره سردخانه کیاشهر استان گیلان به شماره مزایده 6-1401

شرکت مادر تخصصی خدمات کشاورزی در نظر دارد اجاره یک باب سردخانه 50 تنی و سالن پیش سردکن با ظرفیت حدود 30تن واقع در کیاشهر استان گیلان به شماره سیستمی 5001001009000003 بشرح ذیل طبق مندرجات اسناد مزایده با بهره گیری ...