مدیریت امور ماهیان خاویاری استان مازندران

مدیریت امور ماهیان خاویاری استان مازندران

مدیریت امور ماهیان خاویاری استان مازندران

شرح وظایف :

 • ارائه پیشنهادات اجرائی در مورد تولید و بهره برداری از ماهیان خاویاری .
 • نظارت بر اجرای پروژه ها ، طرحها و برنامه های مصوب استانی و ارائه گزارش تحلیلی به مسئولین ذیربط .
 • هدایت كلیه فعالیتهای مربوط به تولید و بهره برداری از ماهیان خاویاری از جمله : صید ، عمل آوری ، نگهداری ، بسته بندی ، حمل و نقل و بازبینی ماهیان خاویاری و خاویار مطابق با اهداف و سیاستها و برنامه های مصوب و همچنین استانداردهای ، كیفی و كمی و بهداشتی و رعایت ضوابط و مقررات .
 • انجام هماهنگی لازم جهت خرید محصول از شركتها و تعاونیهای صیادی .
 • تهیه گزارشات آماری و تحلیلی از روند صید و فرآوری خاویار .
 • انجام امور مربوط به تامین بموقع ابزار و ادوات و سایر تجهیزات و امكانات مورد نیاز فعالیتهای تولید و بهره برداری .
 • هماهنگی به منظور كاهش تخلفات صید و جلو گیری از صید غیر مجاز ماهیان خاویاری از طریق همكاری با نیروی انتظامی ، شیلات و سایر واحدهای ذیمدخل .
 • تهیه و تنظیم و پیشنهاد به موقع بودجه های فعالیتهای تولید و بهره برداری بر اساس دستورالعملهای ابلاغ شده و نظارت بر مصرف بودجه طبق ضوابط اجرائی و دستورالعمل ابلاغی. .
 • نظارت بر حفظ و نگهداری تاسیسات ، اماكن و امكانات شركت. .
 • نظارت و هدایت بر كلیه فعالیتهای مالی ، اداری ، پرسنلی ، رفاهی ، خدماتی و تداركاتی مدیریت بر اساس قوانین و مقررات مربوطه .
 • همكاری و هماهنگی با مراجع ذی ربط از جمله شیلات ، دامپزشكی ، مراكز تحقیقات و غیره بمنظور اجرای پروژه های مصوب .
 • ایجاد هماهنگی بین فعالیتهای مختلف ادارات و واحدهای تابعه و افراد تحت نظر و هدایت و كنترل و بهینه سازی امور اجرائی مربوطه .
 • اعمال سیاستها و رویه های مناسب كاری در جهت تحقق برنامه های صید و سازماندهی امكانات و تجهیزات و منابع انسانی در راستای اهداف تعیین شده .
 • نظارت و هدایت برای حداكثر بهره وری از نیروی انسانی ، تاسیسات ، امكانات و تجهیزات بر اساس قوانین و دستورالعملهای مربوطه .
 • طرح و پیگیری دعاوی مربوط به شركت در استان در مراجع حقوقی استان با هماهنگی واحد حقوقی شركت و ارائه گزارشات لازم از استیفای حقوقی شركت در چارچوب دستورالعملهای ابلاغ شده و انجام سایر فعالیتهای حقوقی مربوطه .
 • برنامه ریزی و انجام هماهنگی های لازم بمنظور توانمند سازی و توسعه مشاركت صیادان و تشكل های مربوط در امور ماهیان خاویاری .
 • انجام سایر وظایف محوله برحسب ارجاع از سوی مقام مافوق .

اشتراک گذاری این مقاله

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

چهار + ده =