مدیریت بازرگانی

مدیریت بازرگانی

مدیریت بازرگانی

شرح وظایف :

 • مطالعه قوانین و مقررات تجاری بمنظور ارتقاء و بهبود امور بازرگانی شركت .
 • انجام اقدامات لازم به منظور خرید كالاهای مورد نیاز مدیریتهای شركت از داخل یا خارج از كشور بر اساس قوانین و مقررات مربوطه با اخذ مجوزهای لازم .
 • ارتباط و هماهنگی لازم با كلیه مدیریتهای شركت جهت برآورد نیاز كالاهای تداركاتی با هدف تامین بموقع آن .
 • گردآوری، تجزیه و تحلیل آمار و اطلاعات و ارائه گزارشهای تحلیلی _آماری از فعالیتهای انجام شده در حوزه مدیریت .
 • بررسی و ارائه پیشنهادات لازم در ارتباط با برنامه های خرید كالا و خدمات از داخل و یا خارج از كشور در چارچوب سیاستهای كلی و بودجه مصوب شركت ضمن هماهنگی با واحدهای ذیربط بر اساس قوانین و مقررات مربوطه .
 • تهیه و تنظیم قراردادهای خرید و فروش خاویار ، گوشت ماهیان خاویاری و سایر محصولا ت خاویاری با هماهنگی واحد حقوقی و مدیریت امور مالی در چارچوب مقررات و دستورالعملهای مربوطه. .
 • انجام اقدامات مربوط به شناخت كامل بازار بمنظور گسترش و توسعه فروش داخلی وصدور خاویار ،گوشت ماهیان خاویاری و سایر محصولات در چارچوب سیاستهای كلی و برنامه های مصوب .
 • مشاركت در تعیین سیاستها و استراتژی های مربوط به فروش و صادرات و نگهداری اصولی كالاو محصولات در سردخانه ها و انبارها ضمن رعایت نكات بهداشتی و كنترل كیفی و ارتباط و هماهنگی لازم با مدیریت های امور ماهیان خاویاری در خصوص تولید خاویار و فرآورده های جنبی .
 • شركت در كمیسیون های تخصصی داخلی و خارجی مرتبط با وظایف مدیریت و ارائه گزارشهای لازم از تصمیمات متخذه .
 • نظارت بر اجرائ كلیه قوانین، مقررات ، آئین نامه ها و دستورالعملهای مربوط به فروش و صادرات و سایر فعالیتهای بازرگانی .
 • هماهنگی و ارتباط با وزارتخانه ها و سازمانهای ذیربط و اخذ مجوزهای لازم در ارتباط با امور بازرگانی و صادرات. .
 • اخذ نظرات مشتریان و متقاضیان در مورد نوع خاویار و نحوه بسته بندی و كیفیت محصولات و اقدام جهت اعمال نظرات با هماهنگی سایر واحد های ذیربط ودر چارچوب سیاستهای كلان شركت .
 • نظارت مستمر بر انجام بموقع آزمایشات كنترل كیفی بمنظور اطمینان از سلامت محصولات و انجام اقدامات لازم جهت شناسایی و رفع آلودگی های احتمالی .
 • برنامه ریزی در زمینه شركت فعال در نمایشگاههای داخلی و خارجی بمنظور بازاریابی كالاهای موضوع فعالیت شركت .
 • – بررسی نشریات و منابع اطلاعاتی خارجی بمنظور كسب اطلاعات لازم از وضعیت بازارهای جهانی فرآورده های دریایی و تجزیه و تحلیل آن و ارائه گزارش های لازم .
 • انجام سایر وظایف محوله برحسب ارجاع از سوی مقام مافوق .

اشتراک گذاری این مقاله

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

2 × 4 =