مدیریت حراست

مدیریت حراست

مدیریت حراست

شرح وظایف :

 • تعيين مشاغل حساس و طبقه بندی شده در شركت مادر تخصصی و شركتهای زير مجموعه .
 • شناسائی عناصر متعهد و تلاش در جهت ابقاء و رشد آنان در شركت مادر تخصصی و شركتهای زير مجموعه .
 • پيش بينی و شناسايی زمينه ها و گلوگاه های تخلفات عمده و مكانيزم ارتكاب به تخلفات و ارائه آن به مراجع ذيصلاح جهت پيشگيری و اتخاذ تدابير لازم در شركت مادر تخصصی و شركت های زير مجموعه .
 • طبقه بندی حفاظتی اماكن و تاسيسات تحت پوشش تهيه طرحها و دستورالعمهای حفاظتی در جهت حفاظت از تاسيسات طبقه بندی شده به منظور جلوگيری از بروز خطرات و تهديدات امنيتی در شركت مادر تخصصی و شركتهای زير مجموعه .
 • ارائه مشاوره امنيتی و خدمات اطلاع رسانی به مديريت عالی شركت مادر تخصصی .
 • ارائه خدمات آموزشی ، توجيهی برای مديران و كاركنان در ابعاد حفاظتی اطلاعاتی در شركت مادر تخصصی و شركت های زير مجموعه .
 • طبقه بندی و كنترل اخبار، اسناد و مداركی كه افشاء غير مجاز آن به مصالح نظام و شركت مادر تخصصی و شركت های زير مجموعه لطمه می زند .
 • ايجاد و تصدی دبيرخانه و بايگانی محرمانه به منظور دريافت ، ثبت ، صدور و ارسال كليه مكاتبات طبقه بندی شده در شركت مادر تخصصی .
 • بررسی صلاحيت ( سياسی ، امنيتی و…..) كاركنان و اعلام نظر جهت انتصاب و تصدی افراد در مشاغل مديريتی و حساس و اعزام به خارج از كشور در شركت مادر تخصصی و شركت های زير مجموعه و تشكيل پرونده حفاظتی .
 • تهيه ، تدوين و ابلاغ دستورالعمهای حفاظتی جهت نگهداری اسناد و مدارك طبقه بندی شده و نظارت بر حسن انجام آن در شركت مادرتخصصی و شركتهای زير مجموعه .
 • كنترل و نظارت بر تردد كاركنان و مراجعات به تاسيسات و اماكن طبقه بندی شده در شركت مادر تخصصی و شركت های زير مجموعه .
 • تهيه شناسنامه محيطی و به هنگام كردن اطلاعات مربوط به محيط در شركت مادر تخصصی و شركت های زيرمجموعه .
 • هدايت و ايجاد هماهنگی ، كنترل و نظارت برحسن انجام امور درحراست های تابعه شركت مادر تخصصی و شركت های زير مجموعه .
 • صدور كارت شناسايی و مجوز تردد و كنترل لازم به منظور پيشگيری از هرگونه سوء استفاده احتمالی در شركت مادر تخصصی و شركت های زير مجموعه .
 • كنترل و نظارت برحمل و نگهداری و استفاده از سلاح و دستگاههای مخابراتی در شركت مادر تخصصی و شركتهای زير مجموعه .

اشتراک گذاری این مقاله

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

3 × پنج =