مدیریت حوزه مدیر عامل و روابط عمومی

مدیریت حوزه مدیر عامل و روابط عمومی

مدیریت حوزه مدیر عامل و روابط عمومی

شرح وظایف :

 • برنامه ریزی بمنظور انعكاس اهداف، سياست ها، فعاليت ها، برنامه ها به مراجع ذیربط .
 • گردآوری، جمع بندی، تحليل نظرها، ديدگـاهها در زمـينه فعاليتـهای شركت و ارائه به مديريت .
 • برنامه ریزی و هماهنگی بمنظور برگزاری مطلوب جلسات مدیر عامل .
 • برقراری ارتباط، تعیین وقت ملاقات و پاسخگویی به مراجعه کنندگان و تماس گیرندگان درخصوص امور جاری .
 • دریافت مکاتبات، طبقه بندی آنها و برنامه ریزی بمنظور اخذ دستور مدیر عامل و ارجاع به واحدهای ذی ربط .
 • ثبت و نگهداری مکاتبات محرمانه .
 • تلاش برای تقويت هر چه بيشتر روحيه تفاهم بين كاركنان و مديران و زمينه سازی برای برقراری ارتباطات بين آنان.
 • تدارك تمهيدات و اقدامات لازم برای راهنمايی ارباب رجوع و تسهيل دسترسی به مراكز و مسئولان شركت .
 • تلاش در جهت استفاده از تكنولوژی های نوين اطلاع رسانی .
 • تهيه و تنظيم اطلاعات پايه ای از شركت برای ارائه به مراجع ذيربط .
 • اقدام درجهت تنوير افكار عمومی از طريق ارسال جوابيه، اصلاحيه و تكذيب به مطالب مطروحه در رسانه های جمعی .
 • برنامه ریزی جهت برگزاری سميـنارها و گردهمايی تخصصی و عـمومی شركت
 • مشاركت در برگزاری سمينارها و گردهمايی تخصصی و عمومی شركت .
 • پوشش تبليغی ساختمان ها و فضاهای عمومی شركت در گراميداشت ايام و مناسبت های ويژه .
 • برنامه ريزی نمايشگاه ها ( سالانه، دائمی و ….. ) در خارج و داخل كشور
 • سنجش افكار عمومی درون سازمانی به منظور بازيابی مسائل و ارائه راه كارهای مناسب به مديريت .
 • طراحی و اجرای نظام گردآوری پيشنهادهای كاركنان به منظور ترغيب كاركنان به مشاركت هر چه مؤثرتر در بهبود جريان امور شركت
 • برنامه ريزی در جهت ساماندهی اطلاعات موجود فعاليت های شركت از طريق فيلم، عكس، نوار .
 • برقراری ارتباط با واحدهای سازمانی ذيربط در شركتهای زيرمجموعه به منظور انجام وظايف محوله .
 • انجام ساير وظايف محوله برحسب ارجاع از سوی مقام مافوق .

اشتراک گذاری این مقاله

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

5 × 3 =