مزایدات و مناقصات

اجاره سالن پذیرایی کیاشهر

اجاره سالن پذیرایی کیاشهر

تاریخ : 1400/02/28 تا 1400/02/18 بسمه تعالی آگهي مزايده عمومي اجاره سالن پذیرایی کیاشهر استان گیلان به شماره مزایده 2-1400 شرکت مادر تخصصی خدمات کشاورزی در نظر دارد سالن پذیرایی خود واقع در کیاشهر استان گیلان به شماره سیستمی ...

اجاره سردخانه کیاشهر

اجاره سردخانه کیاشهر

تاریخ :‌1400/02/28 لغایت 1400/03/18 بسمه تعالی آگهي مزايده عمومي اجاره سردخانه کیاشهر استان گیلان به شماره مزایده 1-1400 شرکت مادر تخصصی خدمات کشاورزی در نظر دارد اجاره یک باب سردخانه 50 تنی و سالن پیش سردکن با ظرفیت حدود ...