اجاره سردخانه کیاشهر استان گیلان به شماره مزایده 6-1401

اجاره سردخانه کیاشهر استان گیلان به شماره مزایده 6-1401

اجاره سردخانه کیاشهر استان گیلان به شماره مزایده 6-1401

شرکت مادر تخصصی خدمات کشاورزی در نظر دارد اجاره یک باب سردخانه 50 تنی و سالن پیش سردکن با ظرفیت حدود 30تن واقع در کیاشهر استان گیلان به شماره سیستمی 5001001009000003 بشرح ذیل طبق مندرجات اسناد مزایده با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد ایران) واگذار نماید.

      << مبلغ سپرده شرکت در مزایده 150.000.000ريال معادل 15 میلیون تومان>>

                                     *قیمت پایه (کارشناسی) جهت یک سال:720.000.000 ریال *

  • زمان انتشار در سایت: ساعت 8 صبح روز شنبه مورخ 1401/04/04
  • مهلت دریافت اسناد مزایده تا ساعت 19 روز پنج شنبه مورخ 1401/04/09
  • تاریخ بازدید: از ساعت 8 صبح روز شنبه مورخ 1401/04/04

       الی ساعت 14روز دو شنبه مورخ 1401/04/20

آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت: تا ساعت 13 روز دوشنبه تاریخ  1401/04/20

  • زمان بازگشایی: ساعت 10 صبح روز سه شنبه تاریخ 1401/04/21
  • زمان ارسال اصل پاکات سپرده: تا ساعت 13 روز دوشنبه مورخ 1401/04/20

ضمناً رعایت موارد زیر الزامی است:

  1. برگزاری مزایده صرفاً از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد لذا امکان بررسی و بازگشائی مشروط یا ارسال بعد از انقضای مدت مقرر امکان پذیر نمی باشد و کلیه مراحل فرآیند مزایده شامل تضمین شرکت در مزایده (ودیعه)، ارسال پیشنهاد قیمت، بازگشایی پاکات، اعلام به برنده، واریز وجه مزایده فوق می باشد.
  2. علاقه مندان به شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی (توکن) با شماره های ذیل تماس حاصل نمایند:

مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه: 1456-021 دفتر ثبت نام استان تهران: 88969737 و 85193768-021

سایر استانها، در سایت سامانه   www.setadiran.ir بخش “ثبت نام/پروفایل مزایده گر”موجود است.

  1. سپرده شرکت در مزایده به صورت واریز نقدی یا ضمانت نامه بانکی طبق شرایط اعلام شده درمزایده می باشد.

آدرس محل بازدید:

استان گیلان- بندر کیاشهر خیابان امام خمینی ناحیه امور ماهیان خاویاری بندر کیاشهر تلفن: 01342822097

شماره تلفن دفتر مرکزی تهران  88518435 ،6-88554364 -021داخلی 253

آدرس تحویل اصل پاکت سپرده و بازگشایی پاکات پیشنهاد قیمت: به آدرس تهران- خیابان شهید بهشتی- خیابان احمد قصیر(بخارست ) نبش کوچه 4 پلاک 7 طبقه دوم دبیرخانه کمیسیون معاملات شرکت مادر تخصصی خدمات کشاورزی

«حضور شرکت کنندگان در جلسه بازگشائی پاکات مزایده بلامانع می باشد.»

WWW.agriserv.ir

 

کمیسیون معاملات

پیشنهاد قیمت6-1401

درخواست شرکت در مزایده6-1401

شرایط شرکت در مزایده6-1401

نمونه قرارداد6-1401

 

اشتراک گذاری این مقاله

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.