« اجاره سالن پذیرائی کیاشهر استان گیلان به شماره مزایده 4-1401 »

« اجاره سالن پذیرائی  کیاشهر استان گیلان به شماره مزایده 4-1401 »

« اجاره سالن پذیرائی کیاشهر استان گیلان به شماره مزایده 4-1401 »

بسمه تعالی

آگهی مزایده عمومی

« اجاره سالن پذیرائی  کیاشهر استان گیلان به شماره مزایده 4-1401 »

شرکت مادر تخصصی خدمات کشاورزی در نظر دارد سالن پذیرائی خود واقع در کیاشهر استان گیلان به شماره سیستمی 5001001009000002  بشرح ذیل طبق مندرجات اسناد مزایده با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد ایران) به مدت یک سال اجاره بدهد.

      << مبلغ سپرده شرکت در مزایده 150.000.000ريال معادل 15 میلیون تومان>>

  • زمان انتشار در سایت: ساعت 8 صبح روز دو شنبه مورخ 401/3/9
  • مهلت دریافت اسناد مزایده تا ساعت 19 روز دو شنبه مورخ 401/3/16
  • تاریخ بازدید: از ساعت 8 صبح روز دوشنبه مورخ 401/3/9

الی ساعت 14روز  شنبه مورخ 401/3/28

  • آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت: تا ساعت 19 روز شنبه تاریخ 401/3/28
  • زمان بازگشایی: ساعت 10 صبح روز یک شنبه تاریخ 401/3/29
  • زمان ارسال اصل پاکات سپرده: تا ساعت 14 روز شنبه مورخ 401/3/28

ضمناً رعایت موارد زیر الزامی است:

  1. برگزاری مزایده صرفاً از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد لذا امکان بررسی و بازگشائی مشروط یا ارسال بعد از انقضای مدت مقرر امکان پذیر نمی باشد و کلیه مراحل فرآیند مزایده شامل تضمین شرکت در مزایده (ودیعه)، ارسال پیشنهاد قیمت، بازگشایی پاکات، اعلام به برنده، واریز وجه مزایده فوق می باشد.
  2. علاقه مندان به شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی (توکن) با شماره های ذیل تماس حاصل نمایند:

مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه: 1456-021 دفتر ثبت نام استان تهران: 88969737 و 85193768-021

سایر استانها، در سایت سامانه   www.setadiran.ir بخش “ثبت نام/پروفایل مزایده گر”موجود است.

  1. سپرده شرکت در مزایده به صورت واریز نقدی یا ضمانت نامه بانکی طبق شرایط اعلام شده درمزایده می باشد.

آدرس محل بازدید:

استان گیلان- بندر کیاشهر- خیابان امام خمینی –ناحیه امور ماهیان خاویاری بندر کیاشهر تلفن: 01342822097

شماره تلفن دفتر مرکزی تهران  88518435 ،6-88554364 -021داخلی 253

آدرس تحویل اصل پاکت سپرده و بازگشایی پاکات پیشنهاد قیمت: به آدرس تهران- خیابان شهید بهشتی- خیابان احمد قصیر( بخارست ) نبش کوچه 4 پلاک 7 طبقه دوم دبیرخانه کمیسیون معاملات شرکت مادر تخصصی خدمات کشاورزی

«حضور شرکت کنندگان در جلسه بازگشائی پاکات مزایده بلامانع می باشد.»

WWW.agriserv.ir

کمیسیون معاملات

اسناد معامله

فـرم پـیشنهاد قـیمت مـزایده4-1401

نمونه قرارداد سالن پذیرائی401-4

4-1401درخواست شرکت در مزایده

شرایط شرکت در مزایده 4-1401

اشتراک گذاری این مقاله

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.