عناوین طرح های پژوهشی

عناوین طرح های پژوهشی

عناوین طرح های پژوهشی

ردیفعنوانسال
تدوین
1طرح ساماندهی و اصلاح ساختار شرکت های زیر مجموعه1383
2گزارش توجیهی واگذاری سهام شرکت خدمات مهندسی آب و خاک کشور1383
3گزارش توجیهی انحلال بنگاه توسعه ماشین های کشاورزی1383
4طرح توجیهی انتزاع خرید جو و ذرت از شرکت پشتیبانی امور دام کشور1383
5تحقیق و مطالعه پیرامون قانون و مقررات اداری و استخدامی وزارت جهاد کشاورزی1383
6برنامه استراتژیک شرکت ( راهبردی )1384
7طرح برون سپاری و واگذاری شرکت خدمات حمایتی کشاورزی1386
8بررسی و تجزیه و تحلیل آثار خصوصی سازی امور ماهیان خاویاری1386
9گزارش توجیهی ادغام و انتقال وظایف شرکت هواپیمایی خدمات ویژه1387
10امکان سنجی فنی و اقتصادی پرورش ماهیان خاویاری در مرکز استانهای مازندران و گیلان1390
11امکان سنجی فنی و اقتصادی و زیست محیطی پرورش ماهیان خاویاری در محیط پن (محصور)1391

اشتراک گذاری این مقاله

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.