شركت سهامى پشتيبانى امور دام

شركت سهامى پشتيبانى امور دام

شركت سهامى پشتيبانى امور دام

شركت سهامى پشتيبانى امور دام

این شرکت در سال 1375 از سرمایه صندوق عمران مراتع ، شرکت طیور کشور و شرکت گوشت کشور و با هدف سیستم تولید ، نگهداری ، توزیع و پشتیبانی و تنظیم بازار انواع خواراک دام ، طیور و آبزیان ، مواد پروتئینی (حیوانی) و متفرعات آنها و … تشکیل و در سال 1382 بر اساس تصویب هیئت محترم وزیران در شمار ش شرکت های زیرمجموعه شرکت مادر تخصصی خدمات کشاورزی قرار گرفت .
در سال 1389 بر اساس مصوبه شورای عالی اداری شرکت مذکور از وزارت جهاد کشاورزی منتزع و به وزارت بازرگانی (وزارت صنعت، معدن و تجارت) منتقل گردید . گفتنی است در اجرای قانون تمرکز وظایف  واختیارات بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی شرکت مذکور در سال 1393 به وزارت جهاد کشاورزی الحاق گردید.

اشتراک گذاری این مقاله

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.