بنگاه توسعه ماشينهاى كشاورزى

بنگاه توسعه ماشينهاى كشاورزى

بنگاه توسعه ماشينهاى كشاورزى

بنگاه توسعه ماشينهاى كشاورزى

این شرکت در سال 1331 با هدف توسعه و ترویج ماشینهای کشاورزی و مکانیزه کردن امور زراعی تشکیل و نهایتا در راستای تکالیف برنامه پنج ساله سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران بمنظور کاهش تصدی های دولت و به استناد تصویب شورای عالی اداری از ابتدای سال 1384 منحل و پس از انتقال بخشی از وظایف و مسئولیتهای شرکت در زمینه تامین ماشین آلات کشاورزی به شرکت خدمات حمایتی کشاورزی و انجام تشریفات قانونی ختم تصفیه شرکت در تاریخ 92/1/29 در روزنامه رسمی انتشار یافت .

اشتراک گذاری این مقاله

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.