شرکت بازرگانی شیلات(در حال تصفیه)

شرکت بازرگانی شیلات(در حال تصفیه)

شرکت بازرگانی شیلات(در حال تصفیه)

شرکت بازرگانی شیلات(در حال تصفیه)

این شرکت در سال 1362 با هدف خرید، فروش، توزیع، واردات و صادرات آبزیان و فرآورده های شیلاتی تشکیل گردید.
این شرکت در اجرای ماده واحده قانون تأسیس سازمان شیلات ایران مصوب سال 1383 در سال 1384 منحل و فرآیند تصفیه آن در جریان می باشد.
خاطر نشان می سازد سهامداران شرکت مذکور به شرح زیر می باشند:

الفشرکت مادر تخصصی خدمات کشاورزی51 درصد سهام
بشرکت صید صنعتی ایران46 درصد سهام
جشرکت صنایع کیلکا3 درصد سهام

اشتراک گذاری این مقاله

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.