هدف و وظایف

هدف و وظایف

هدف و وظایف

«موضوع شرکت»
توليد، تهيه، تدارك، توزيع و حمل ونقل، خريد و فروش انواع بذر و نهال اصلاح شده، مواد سموم دفع آفات نباتي و بيماريهاي گياهى، كودهاي شيميايي و آلى، كودهاي شيميايي مخلوط، هورمونها و مواد غذايي گياهان كه در اين اساسنامه‹نهاده› ناميده ميشود.
«هدف و وظايف»
 • تعيين خط و مشي و ضوابط مناسب در جهت توليد ، تكثير ، تدارك ، توزيع ، حمل و نقل و خريد و فروش نهاده.
 • توليد ، تكثير ، تدارك ، توزيع ، حمل و نقل و فروش و واردات نهاده راساً يا توسط بخش تعاوني و خصوصى.
 • تحصيل نمايندگي از موسسات و اعطاي نمايندگي به اشخاص حقيقي و حقوقي مرتبط با موضوع شركت به منظور اجراي وظايف مندرج در ماده (4) با رعايت مقررات مربوط.
 • سرمايه گذاري و مشاركت با اشخاص حقيقي و حقوقي و يا خريد سهام شركتها به منظور پيشبرد اهداف شركت با رعايت مقررات مربوط.
 • اخذ تسهيلات اعتباري از بانكها و موسسات اعتباري به منظور پيشبرد اهداف شركت با رعايت مقررات مربوط.
 • تهيه و تامين ماشين آلات ، وسايل و لوازم يدكي ، تجهيزات ساختمانها و تاسيسات مربوط اعم از منقول و غير منقول در جهت نيل به اهداف شركت.
 • انعقاد قرارداد با اشخاص حقيقي و حقوقي در زمينه اجراي موضوع ماده (4).
 • ايجاد مراكز خريد ، بوجاري ، بذر گيري ، درجه بندي ، ضد عفوني ، بسته بندي و نگهداري آنها.
 • تامين نيازمنديها و اقدام به انجام هر گونه عمليات كشاورزي ، بازرگاني و ساير عملياتي كه در چارچوب اين اساسنامه براي تامين منظورهاي فوق ضروري باشد.
 • كنترل مزارع تكثيري مورد عمل با همكاري موسسات تحقيقاتي ذيربط.
 • انجام اقدامات و تمهيدات لازم جهت كنترل ، نظارت و فراهم نمودن تسهيلات ضروري براي توليدكنندگان نهاده طرف قرارداد.
 • صادرات مازاد بر مصرف داخلي نهاده با رعايت مقررات مربوطه.
 • انجام مطالعات كاربردي و بازرسي به منظور كنترل كيفي و توسعه توليد.
 • احداث و اداره امور كارگاهها و كارخانجات جنبي و نيز ساخت و تهيه تجهيزات و مواداوليه مرتبط با كار و اهداف شركت ازجمله ساخت و فرموله كردن انواع كودهاي شيميايي و سموم دفع آفات نباتى.
 • برگزاري و تدارك دوره هاي مختلف آموزشي در سطوح تخصصي و مورد نياز شركت با هماهنگي و تائيد مراجع ذيربط.
 • انجام هرگونه عمليات مجاز در زمينه وظايف شركت

اشتراک گذاری این مقاله

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.