شرکت مادر تخصصی خدمات کشاورزی
شرکت مادر تخصصی خدمات کشاورزی

شرکت مادرتخصصی خدمات کشاورزی

پژوهش ها

خلاصه پژوهش

سیمای منابع طبیعی کشور خلاصه ای از وضعیت کنونی منابع طبیعی کشور

کمیسیون زیربنایی و تولیدی دبیرخانه کمیته کشاورزی ، محیط زیست و آب
منابع طبیعی منابعی هستند که از طریق واکنش‌های طبیعی‌ زمین تولید شده‌اند و شامل فضای حقیقی قسمت جامد سطح زمین، مواد غذایی، مواد معدنی، خاک و لایه‌های عمقی و قشری زمین، گیاهان وحشی و یا زراعی، حیوانات، آب و هوا و عوامل تجزیه کننده طبیعی، مواد زائد و چرخه های موجود در طبیعت می‌باشند و کلیه موجودات زنده روی زمین به آنها نیازمند می‌باشند.
منابع طبیعی شامل کلیه عرصه و اعیانی جنگل ها، مراتع، بیشه‌های طبیعی، اراضی جنگلی، چمنزارها، بوته‌زارها، نیزارها، تالابها، مردابها، اراضی مستحدثه ، اراضی ساحلی، اراضی موات ، اراضی خالصه ، اراضی دولتی، اراضی بیابانی و کوهستانی، کویرها، شنزارها، منابع خاک، آبراهه‌ها، بستردریاها،دریاچه‌ها،خلیج‌ها،جزایر، جنگل‌های دست‌کاشت، احداثی از محل اعتبارات دولتی و عمومی، پارک های آبخیز، پارک‌های جنگلی، نهالستان‌ها و ایستگاه‌های تولید بذر و نهال و ذخایر ژنتیکی عمومی، زیست بوم‌های طبیعی و اجزای آن، جنگل ها و مراتعی که در اجرای وظایف سازمان جنگل‌ها و مراتع برای احیاء، اصلاح و تبدیل منابع ایجاد می‌شود و سایر منابع مشابه که توسط وزارت جهاد کشاورزی و سازمان ها و واحدهای تابعه ایجاد شده یا می‌شود، می باشد.

در این پژوهش به انواع منابع طبیعی در ایران می پردازیم و مشکلات خاصل از دست رفتن منابع طبیعی و آنچه منجر به این گونه مشکلات می شود را مورد بررسی خواهیم داد.