شرکت مادر تخصصی خدمات کشاورزی
شرکت مادر تخصصی خدمات کشاورزی

شرکت مادرتخصصی خدمات کشاورزی

درخت برای زندگی ، با هم بکاریم برای ایران

'

جزییات خبر

درخت برای زندگی ، با هم بکاریم برای ایران

روابط عمومی1401/12/20
*درخت برای زندگی ، با هم بکاریم برای ایران* ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ ✒به گزارش روابط عمومی به مناسبت روز درختکاری با شعار هر ایرانی سه نهال، کاشت نهال توسط مدیران ارشد شرکت با هدف ترویج فرهنگ حفاظت از منابع طبیعی در محوطه بوستان خرگوش دره انجام شد. *روابط عمومی شرکت مادر تخصصی خدمات کشاورزی*