شرکت مادر تخصصی خدمات کشاورزی
شرکت مادر تخصصی خدمات کشاورزی

شرکت مادرتخصصی خدمات کشاورزی

اعطاء احکام اعضای کمیته کشاورزی، محیط زیست و آب کمیسیون زیربنایی و تولیدی مجمع تشخیص مصلحت نظام

'

جزییات خبر

اعطاء احکام اعضای کمیته کشاورزی، محیط زیست و آب کمیسیون زیربنایی و تولیدی مجمع تشخیص مصلحت نظام

روابط عمومی1401/12/10
به گزارش روابط عمومی شرکت مادر تخصصی خدمات کشاورزی ظهر روز چهارشنبه دهم اسفندماه 1401 جلسه ای با حضور رئیس کمیسیون زیربنایی و تولیدی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام و اعضای کمیته های وابسته آن در محل سالن جلسات شرکت برگزار شد.
در این جلسه احکام اعضای کمیته جدید کشاورزی ، محیط زیست و آب  توسط رئیس کمیسیون و رئیس کمیته اعطاء گردید ، سپس مهندس سعیدی کیا رئیس کمیسیون زیر بنایی و تولیدی دبیرخانه ضمن ایراد مطالبی در خصوص وظایف کمیته اظهار داشت :" به این نکته تأکید نمودند که مجمع تشخیص مصلحت نظام با تشکیل کمیته های تخصصی از ابتدا درصدد استفاده از ظرفیت علمی و تخصصی کشور بدون توجه به جناح و طیف سیاسی بوده است که شکرخدا در این زمینه موفق عمل نموده و امیدواریم در آینده باوجود نخبگان و متخصصین کشور بتوانیم خلاهای سیاستی و قانونی کشور را برطرف نمائیم."
در ادامه دکتر سید محمد مجابی رئیس کمیته کشاورزی، محیط‌زیست و آب ضمن تائید و تاکید بر صحبت‌های مهندس سعیدی‌کیا اظهار نمود : همانطور که در کمیته محیط زیست بر استفاده از نیروهای جوان نخبه و خبرگان و دانشگاهی در کنار هم  تأکید داشتیم و به نتایج خوبی هم رسیدیم در این کمیته نیز با توجه به وسعت فعالیتها بر این مهم تأکید دوچندان داریم، ضمنا درصدد تهیه گزارش‌های مؤثر در خصوص مسائل  حوزه فعالیت کمیته در جهت آگاهی‌ بخشی به تصمیم‌گیران می باشیم.