شرکت مادر تخصصی خدمات کشاورزی
شرکت مادر تخصصی خدمات کشاورزی

شرکت مادرتخصصی خدمات کشاورزی

بازدید رئیس کمیسیون زیر بنایی و تولیدی دبیرخانه تشخیص مصلحت و مدیر عامل شرکت مادر تخصصی خدمات کشاورزی از قرارگاه رصدخانه کشاورزی ایران

'

جزییات خبر

بازدید رئیس کمیسیون زیر بنایی و تولیدی دبیرخانه تشخیص مصلحت و مدیر عامل شرکت مادر تخصصی خدمات کشاورزی از قرارگاه رصدخانه کشاورزی ایران

روابط عمومی1402/04/27
در این بازدید که به دعوت رسمی آقای دکتر ربانی زاده رئیس قرارگاه رصدخانه کشاورزی ایران صورت گرفت آقایان مهندس سعیدی کیا و دکتر سید محمد مجابی به همراه تعدادی از مسئولین دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام از جمله آقایان دکتر سید مهدی هاشمی ،دکتر حسن قشقاوی .دکتر برزگری ،دکتر کیانی راد 
و دکتر بهزاد نسب مشاور عالی و دستیار وزیر جهاد کشاورزی از نزدیک در جریان فعالیت و عملکرد سامانه های مدرن قرارگاه رصدخانه قرار گرفتند .
در ابتدای بازدیداقای مهندس رجبی از کارشناسان و متخصصین قرارگاه رصدخانه شرح جامعی از فعالیت و عملکرد سامانه های موجود در قرارگاه در خصوص مونیتورینگ نحوه ورود نهاده های دام و طیور و توزیع مکانیزه شده آنها به واحد‌های تولیدی و همچنین نحوه توزیع محصولات تنظیم بازاری مانند مرغ و گوشت تازه و منجمد و اطلاعات جامع قرارگاه در خصوص رصد محصولات از مزرعه تا سفره به مدعوین ارائه نمود و پس از ارائه آقای طالبی دیگر کارشناس قرارگاه اطلاعات دیگری در خصوص سامانه های مهم قرارگاه با کاربری پیمایش تصاویر ماهواره و تفکیک اراضی کشور بصورت ماهواره ای و نحوه نمایش محصولات کشاورزی بصورت الکترونیکی اطلاعات مبسوطی را به بازدید کنندگان ارائه نمودند.در انتهای جلسه رئیس کمیسیون زیر بنایی و تولیدی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام جناب آقای مهندس سعیدی کیا ضمن با اهمیت خواندن وجود چنین مراکزی و ارزشمند بودن داده ها و اطلاعات بدست آمده از این مراکز آرزوی به تحقق رسیدن اهداف والای بنیانگذاران رصدخانه کشاورزی و همچنین موفقیت برای مدیران و کارشناسان مجموعه نمودند.