شرکت مادر تخصصی خدمات کشاورزی
شرکت مادر تخصصی خدمات کشاورزی

شرکت مادرتخصصی خدمات کشاورزی

پیام دکتر مجابی مدیر عامل شرکت مادر تخصصی خدمات کشاورزی به مناسبت روز خاویار

'

جزییات خبر

پیام دکتر مجابی مدیر عامل شرکت مادر تخصصی خدمات کشاورزی به مناسبت روز خاویار

روابط عمومی1402/04/27
پیام دکتر مجابی مدیر عامل شرکت مادر تخصصی خدمات کشاورزی به مناسبت روز خاویار.          
به دلیل سالها حضور در سازمان  حفاظت محیط زیست و سازمان شیلات ایران علاقه ویژه ای به مباحث دریای مازندران بزرگترین دریاچه جهان دارم دریاچه ای که با بحران های آلودگی و نیز تغییرات اقلیمی مواجه است و این باعث شده که بزرگترین تهدیدها برای موجودات زنده این اکو سیستم با ارزش بوجود بیایدبطوریکه از میان سه دسته ماهیان اقتصادی این دریاچه هر سه گروه یعنی ماهیان استخوانی، کیلکا ماهیان و ماهیان غضروفی در معرض خطر انقراض قرار گرفته اند. در میان ماهیان استخوانی ماهیان ارزشمندی چون آزاد ،سیم و سوف غیر قابل دستیابی شده اندو اگر تکثیر و رها سازی ماهی سفید و کفال صورت نمیگرفت تعاونی های پره از درآمد اندک آن هم بی بهره میشدند  از سویی ورود ژل فیش به اکو سیستم اثر جدی خود را بر سه گونه کیلکا (معمولی، چشم درشت و آنچوي )وارد آورد   در این میان بالاترین فشار بر روی ماهیان غضروفی وارد شد و این فسیل زنده ارزشمند را در معرض انقراض قرار داد به گونه ای که تمام گونه های آن در خطر جدی هستند و اگر اقدام موثر تکثیر و رها سازی بچه ماهی خاویاری نبود شرایط به مراتب بحرانی ترمیشد.
ورود پرورش دهندگان ماهیان خاویاری پنجره امیدی را برای بهبود شرایط باز نمود.
در سال جاری و فصل صید پره ضرورت دارد ماهیان خاویاری که بعنوان صید ضمنی در تور گیر می‌کنند با بهترین امکانات انتقال از جمله امبولانس های ماهی خاویاری به مراکز تکثیر و رها سازی منتقل شوند و با استفاده از تکنولوژی روز با ميكرو سزارین طوری عمل شود که ماهی تلف نشود اين مهم با حضور متخصصان  موسسه علوم شيلات كاملا قابل دستيابي است شرکت مادر تخصصی در نظر دارد با سرمایه گذاری مشترک با بخش خصوصی در بندر کیاشهر که دارای تاریخی بیش از یک و نیم قرن فعالیت در امر خاویار می‌باشد و مکان زندگی و فعالیت لیانازوف روسی میباشدو ساختمانهای متعدد ثبت شده ملی را داراست   در صدد است  این مکان را به شهر موزه ملی خاویار تبدیل نموده و نهایتا برای حفظ برندينگ خاویار در این شهر موزه اي در سطح جهاني راه اندازي نمايد  همچنین شرکت مادر تخصصی در نظر دارد از صیدگاه های خود با مشارکت بخش خصوصی براي پرورش ماهیان خاویاری و نگهداری ماهیان نارس بهره جوید . اميد كه بتوانيم با اين اقدامات زمينه ساز  راه اندازي بورس خاويار در كيا شهر باشيم 
سیدمحمد مجابی 
مدیر عامل شرکت مادر تخصصی خدمات کشاورزی