شرکت مادر تخصصی خدمات کشاورزی
شرکت مادر تخصصی خدمات کشاورزی

شرکت مادرتخصصی خدمات کشاورزی

دکتر سیدمحمد مجابی نایب رئیس فدراسیون گلف شد

'

جزییات خبر

دکتر سیدمحمد مجابی نایب رئیس فدراسیون گلف شد

روابط عمومی1401/11/03
به گزارش روابط عمومی شرکت مادر تخصصی خدمات کشاورزی و به نقل از خبرگزاری مهر در جریان مجمع انتخاباتی فدارسیون گلف و پس از رای گیری برای تعیین رئیس، فرآیند رای گیری برای مشخص کردن ترکیب جدید هیات رئیسه این فدراسیون انجام و سید محمد مجابی با ۴۱ رای نائب رئیس فدراسیون گلف انتخاب شد