شرکت مادر تخصصی خدمات کشاورزی
شرکت مادر تخصصی خدمات کشاورزی

شرکت مادرتخصصی خدمات کشاورزی

جلسه تقدیر شرکت مادر تخصصی خدمات کشاورزی از شرکت پره شایان آیدین گلستان

'

جزییات خبر

جلسه تقدیر شرکت مادر تخصصی خدمات کشاورزی از شرکت پره شایان آیدین گلستان

روابط عمومی1402/03/02

جلسه تقدیر مدیر عامل شرکت مادر تخصصی خدمات کشاورزی از مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره شرکت پره شایان آیدین گلستان

با توجه به اهمیت تحویل مولدین به مراکز تکثیر و بازسازی ذخایر ،شرکت تعاونی پره شایان آیدین گلستان که در پایان فروردین ماه ۱۴۰۲ یک قطعه مولد فیل ماهی عظیم الحثه را جهت تکثیر و تولید بچه ماهی به امور ماهیان خاویاری استان گلستان و مرکز تکثیر شهید مرجانی آن استان تحویل داده بود ،توسط مدیرعامل شرکت مادر تخصصی خدمات کشاورزی آقای دکتر مجابی با حضور معاونین و مدیران ستادی و استانی شرکت مادر تخصصی و رئیس اتحادیه صید و صیادی کشور و همچنین مشاور بازرگانی و امور بین الملل اتحادیه مورد تشویق قرار گرفت.

در این جلسه آقای فردجو مدیر عامل شرکت شایان آیدین گلستان ضمن بیان مشکلات و مسائل صید و صیادی از پرداخت به موقع حق العمل صیادان تقدیر نموده و از توجه و عنایت شرکت مادر تخصصی خدمات کشاورزی به این امر تشکر نمودند در ادامه جلسه آقای دوجی رئیس اتحادیه صید و صیادی کشور ضمن گزارشی از وضعیت موجود بازار ماهیان خاویاری خواستار افزایش قیمت خاویار تحویلی به مراکز تکثیر و پرورش گردیده و خواستار ادامه حمایت‌های شرکت مادر تخصصی در این زمینه گردیدند.

در خاتمه جلسه آقای دکتر مجابی ضمن تشکر ویژه از اعضای حاضر در جلسه به واسطه همکاری موثر در تحویل مولدین به مراکز تکثیر و پرورش اظهار امیدواری نمودند با توجه به اخذ مجوز خرید سه دستگاه آمبولانس مخصوص حمل مولدین  آمبولانسهای خریداری شده تا قبل از شروع دوره صید آتی در اختیار مدیریت ماهیان خاویاری سه استان شمالی قرار گیرد.