شرکت مادر تخصصی خدمات کشاورزی
شرکت مادر تخصصی خدمات کشاورزی

شرکت مادرتخصصی خدمات کشاورزی

بازدید از نمایشگاه نقاشی خانم مینو امینی

'

جزییات خبر

بازدید از نمایشگاه نقاشی خانم مینو امینی

روابط عمومی1401/11/18
به گزارش روابط عمومی، بنا به دعوت رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد هنرهای اسلامی – ایرانی استاد محمود فرشچیان مدیرعامل شرکت مادر تخصصی خدمات کشاورزی دکتر سید محمد مجابی عصر روز دوشنبه 18 بهمن 1401 با حضور در نمایشگاه نقاشی از آثار هنری سرکار خانم مینو امینی با موضوع  زندگی عشایری که بمناسبت گرامیداشت دهه مبارک فجر برگزار شده است بازدید بعمل آورد. ایشان در اثنای بازدید گفت در آثار این نمایشگاه بخش بزرگی از زندگی عشایر به شایستگی نشان داده شده است.که این خود ناشی از نگاه تیزبین هنرمند، به سبـک زندگی آنان و نوع معیشت شان در دل طبیعت به عنوان مردمی کوشـا، هنرمند، صبور و قانـع که به واسطه سابقه فرهنگـی، تنوع زندگی و نوع تن پوش ثروت فرهنگی ایران محسوب می شوند می باشد.
وی خطر نشان کرد: کوچ نشینی تنها یک نوع زندگی و طریقتی از زیستن نیست ، بلکه فرهنگ و تاریخی کهنسال با آداب و رسوم و سنن اجتماعی و ... در پشت پرده این زندگی ساده و بی پیرایه نهفته است .
وی ادامه داد :مردم عشایر ضمن ایفای نقش موثر و ملموس در اقتصاد بخش کشاورزی انس و تعلق خاطر خاصی با طبیعت دارند و میتوان با استفاده از پتانسل های جامعه عشایری در حفاظت از محیط زیست فرهنگ استفاده از منابع طبیعی را احیاء و بازتولید کنیم .
در ادامه وی با اشاره به تصویر نقاشی با عنوان زن بختیاری از اقتدار و شجاعت و در برابرناملایمات زندگی گفت و تصریح کرد : زنان و دختران در جامعه عشایری محوراصلی هر گونه تلاش و کـوشش هستندو نقش بنیادی و مهمـی در پایداری و استحکام نظام خانوادگی و ایلی دارند و بیشتر آئینهای سنتی بر محورآنان میگردد.
وی افزود: لباس محلی اقوام نماد اصالت و فرهنگ غنی ماست چه بهتر است از لباس‌های محلی الهام بگیریم و آن‌ها را با بروز رسانی متناسب با زندگی امروزی کنیم.