شرکت مادر تخصصی خدمات کشاورزی
شرکت مادر تخصصی خدمات کشاورزی

شرکت مادرتخصصی خدمات کشاورزی

مزایده و مناقصه

مزایده و مناقصه

Thumb
  • 1403/02/16
  • 1403/02/25
نگهبانی و حفاظت فیزیکی و خدمات عمومی تهران و خدمات عمومی استان های گلستان ،گیلان ، مازندران
متن اطلاعیه
Thumb
  • 1402/02/17
  • 1402/02/21
اجاره سردخانه بندرکیاشهر استان گیلان به شماره مزایده 2-1402
متن اطلاعیه
Thumb
  • 1402/02/17
  • 1402/02/21
اجاره سالن پذیرائی بندرکیاشهر استان گیلان به شماره مزایده 1-1402
متن اطلاعیه
Thumb
  • 1402/02/09
  • 1402/02/23
خدمات عمومی تهران و کرج وخدمات عمومی استان های گلستان ،گیلان ، مازندران
متن اطلاعیه
Thumb
  • 1401/12/28
  • 1401/01/22
فراخوان دعوت به سرمایه گذاری شهر موزه ملی خاویار
متن اطلاعیه