شرکت مادر تخصصی خدمات کشاورزی
شرکت مادر تخصصی خدمات کشاورزی

محمدرضا اصغری

محمدرضا اصغری

تحصیلات :


1) دانشگاه :
- دکتری مدیریت راهبردی

مسئوليت ها:


- مشاور وزیر جهاد کشاورزی
- مدرس دانشگاه
- دبير و عضو شوراي سياستگذاري اطلاع رساني وزارت جهادكشاورزي 1397-1398
- بیش از بیست سال سابقه مدیریتی در حوزه های کشاورزی ،اقتصادی و اجتماعی