شرکت مادر تخصصی خدمات کشاورزی
شرکت مادر تخصصی خدمات کشاورزی

شرکت مادرتخصصی خدمات کشاورزی

شرکت خدمات هواپیمایی ویژه

شرکت خدمات هواپیمایی ویژه

در سال 1354 بر اساس پیشنهاد وزیر کشاورزی و منابع طبیعی وقت از طریق جلب بخش خصوصی و عمومی مقدمات تشکیل شرکت هواپیمایی خدمات ویژه فراهم شد و در نهایت در تاریخ 17 شهریور سال 1354 شرکت هواپیمایی خدمات ویژه با شماره 1425 در شهر اصفهان به ثبت رسید اما پس از یک سال به علت ترافیک هوایی این شهر ، به قزوین منتقل و در اداره ثبت شرکت های تهران به شماره 26534 به ثبت رسید .

بر اساس ماده 4 اساسنامه اهداف و وظایف شرکت هواپیمایی خدمات ویژه عبارتست از :

 • محلولپاشي و گردپاشی مزارع و باغات کشور علیه آفات و بیماری های گیاهی
 • مبارزه هوایی با علف های هرز
 • بذر پاشی و کودپاشی هوایی
 • پخش مواد اصلاح کننده خاک و زمین
 • آموزش و تعلیم کادر فنی برای انجام وظایف شرکت
 • گشت زني هوايي
 • عكسبرداري هوائي
 • اطفاء هوائي حريق
 • ارائه خدمات هوائي و فرودگاهي
 • اجاره و استجاره هواپيما
 • استفاده از ظرفيت هاي شركت به منظور تسهيل در بازار رساني محصولات و نهاد ه هاي كشاورزي
 • آموزش هوانوردي
 • شركت در فعاليت هاي مرتبط با حوادث غير مترقبه و بحران ها (با تقاضاي مقامات و دستگاههاي ذيربط) در صورت لزوم انجام سایر خدمات کشاورزی خاص هوایی

مجمع عمومی شرکت متشکل از اعضاء هیات مدیره شرکت مادرتخصصی خدمات کشاورزی بوده که نمایندگی سهام شرکت درمجمع عمومی را بعهده دارند. ریاست مجمع عمومی با مدیر عامل شرکت مادر تخصصی خدمات کشاورزی است.