مراسم تودیع و معارفه سرپرست معاونت توسعه منابع انسانی و پشتیبانی

مراسم تودیع و معارفه سرپرست معاونت توسعه منابع انسانی و پشتیبانی

مراسم تودیع و معارفه سرپرست معاونت توسعه منابع انسانی و پشتیبانی

جلسه تودیع و معارفه معاون توسعه و منابع انسانی شرکت مادر تخصصی خدمات کشاورزی با حضور معاونین و مدیران روز یکشنبه هفتم آذرماه در محل سالن جلسات شرکت برگزار گردید .

در این جلسه جناب آقای مهندس هاشم بهمدی با حکم مدیرعامل به سمت سرپرست معاونت توسعه منابع انسانی و پشتیبانی شرکت منصوب گردیدند .و از آقای دکتر قدیری ابیانه نیز به سبب خدمات و فعالیتهای ارزشمنداشان در طول تصدی معاونت منابع انسانی و پشتیبانی تقدیر و قدردانی به عمل آمد.

اشتراک گذاری این مقاله

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.